บ้านโฟม,โฟมกันความร้อน,โฟมสร้างบ้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม

ผลิตภัณฑ์เสริม

กาวทาโฟม ขาว-ดำ (MAX BONDING)

คุณสมบัติ
กาวติดโฟมกับโฟม หรือวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ เหล็ก ปูน ฯลฯ

วิธีการใช้งาน
1.ผสมกาวขาวและดำ เข้าด้วยกันในอัตราส่วน 5:1
2.ทากาวที่ผสมแล้วลงบนโฟม หรือวัสดุที่ต้องการติด
3.ติดชิ้นงานพร้อมทั้งหดไว้สักพัก จะฟูเล็กน้อย รอกาวเชทตัวจนแข็ง

ปริมาณ 1.2กิโลกรัม ใช้งานได้ประมาณ 3-5 ตารางเมตร
ราคากาวทาโฟม ขาว-ดำ ราคา 430บาท

น้ำยาผสานโฟม (POLYCOAT)

คุณสมบัติ
น้ำยาผสานโฟมกับปูน

วิธีการใช้งาน
1.ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำงานให้เรียบร้อย
2.ทาหรือพ่น Polycoat ลงบนพื้นผิว
3.ฉาบหรือพ่นซีเมนต์ลงบนพื้นผิวที่พ่น Polycoat แล้ว

ปริมาณ 1ลิตร ใช้งานได้ประมาณ 10-15 ตารางเมตร
ราคา กิโลกรัมละ 430บาท

ตาข่ายไฟเบอร์

ขนาดหน้ากว้าง 1 เมตร × ความยาว 50 เมตร

มี 2 แบบ

– แบบธรรมดา 1,605 บาท
– แบบมีกาว 3,210 บาท

โฟมก่อสร้าง