โปลิโฟม คือ ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับโฟม (eps foam) ที่ครอบคลุมในทุกมิติ นอกเหนือการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และบริการที่ดีที่เกิดขึ้นภายในโรงงานโฟม สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ ความสำคัญต่องานวิจัย เราจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟมอย่างไม่หยุดยั้ง ตามขั้นตอนการทดสอบภายใต้มาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล (ASTM, JIS, DIN, …) มากว่าครึ่งศตวรรษ เราจึงเป็นโรงงานโฟมที่มีผลงานวิจัยโฟม (eps foam) มากที่สุดในประเทศไทย เราจึงพร้อมทั้งให้คำปรึกษา และมอบเงินทุนวิจัยแก่ อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทุกท่าน ภายใต้หัวข้องานวิจัยที่ท่านกำลังศึกษา และทดลอง เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเพียงงานวิจัยขึ้นหิ้ง สามารถนำมาต่อยอดใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหลานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดประสงค์ขอรับการสนับสนุนสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางเว็ปไซต์ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน และพัฒนางานวิจัย โดยตรงที่ คุณวรรณวิภา มัจฉาชีพ (คุณปอ) โทร.063-535380