ผลการทดสอบคุณสมบัติของโฟม

คุณภาพโฟม

ที่ โปลิโฟม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟม EPS ให้แตกต่างไม่เหมือนใคร และยังเพิ่มเติมคุณประโยชน์ที่จำเป็นในอนาคตตลอดเวลา เพราะเราตะหนักว่าความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน โปลิโฟม จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นที่หนึ่งเคียงคู่ไปด้วยกัน

1. EPS Foam Anti Bac
เป็นการวิจัยพัฒนาโฟม EPS ที่มีสารพิเศษสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้เป็นโฟมที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือ ผนังห้องเย็น

2. โฟม EPS Foam Anti Termite
เรากำลังวิจัยนวัตกรรมใหม่ของวัสดุโฟมก่อสร้าง คือ โฟม EPS ที่ต้านทานปลวกและแมลงได้ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นโฟมก่อสร้างทั้งงาน สร้างถนน รองคอสะพาน ผนังบ้านและอาคาร