รู้จริงเรื่องโฟม

รู้จริงเรื่อง "โฟม"

โฟม คือเม็ดพลาสติกที่ทำให้ฟู หรือทำให้ขยายตัวขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น โฟมพลาสติก ฟองน้ำ กล่องโฟมใส่อาหาร โฟมแผ่น เม็ดโฟม แต่โฟมนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท Expandable Polystyrene : EPS Foam อ่านต่อ…

บ้านโฟม,โฟมฉนวนกันความร้อน,โฟมกันกระแทก

โฟมกับสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนความเชื่อแบบเดิมสู่ความเป็นจริง เกี่ยวกับการผลิต และหลัก 3Rs ที่สามารถใช้กับ eps foam ได้อย่างเต็มรูปแบบ

Read More »