กลุ่มบริษัท โปลิโฟม

ที่อยู่ โรงโฟม/โรงงานผลิตโฟม

โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด

356 ถ.อนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
02-451-9349-54
02-451-9355

โปลิโฟมอุตสาหกรรม จำกัด
(สำนักงานสี่พระยา)

1072-1074 สี่แยกสี่พระยา ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
02-2365534,02-2365757
02-236-9306

โปลิโฟมแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด

356 ถนนอนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150
02-451-9349-54
02-451-9355

โปลิโฟมแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
(บางแค)

35 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 8
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160
02-413-1122, 02-413-0549
02-454-2737

โปลิโฟมไฮเทคส์ จำกัด

60/94 หมู่ 19 เขตนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร, ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง,
อ.คลองหลวง ,ปทุมธานี 12120
02-529-5372
02-529-2874

โปลิโฟมกบินทร์บุรี จำกัด

446/2 หมู่ 9 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ , อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
037-455-618-20
037-455-075

โปลิโฟมสุวรรณภูมิ จำกัด

75 หมู่ 4 ซอยวัดหอมศีล, ถนนบางนา-ตราด กม.35 บางพลีน้อย, อำเภอบางบ่อ,
จังหวัดสมุทปราการ, 10560
02-708-6711-7
02-708-6718-9

โปลิโฟมราชบุรี จำกัด

188 หมู่ 2 ตำบลห้วยไผ่
อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 70000
032-919-951
032-919-955