Category: ผลการทดสอบ

คุณภาพโฟม

ผลการทดสอบคุณสมบัติของโฟม

ที่ โปลิโฟม เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟม EPS ให้แตกต่างไม่เหมือนใคร และยังเพิ่มเติมคุณประโยชน์ที่จำเป็นในอนาคตตลอดเวลา เพราะเราตะหนักว่าความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ หรือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน โปลิโฟม จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นที่หนึ่งเคียงคู่ไปด้วยกัน 1. EPS Foam Anti Bacเป็นการวิจัยพัฒนาโฟม EPS ที่มีสารพิเศษสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ทำให้เป็นโฟมที่สะอาดและปลอดภัย เหมาะสำหรับใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร หรือ ผนังห้องเย็น 2. โฟม

Read More »