Tag: กล่องโฟม

กล่องโฟม,โฟมกันกระแทก,โฟมฉนวนกันความร้อน

กล่องโฟม

บรรจุภัณฑ์กล่องโฟมมีขนาดให้เลือกสรรมากถึง 1-30 kg เก็บรักษาอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็น

Read More »